Jeżeli programista przy tworzeniu oprogramowania komputerowego współpracuje z innymi osobami, to nie ma prawa do ulgi IP Box – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

To ważna informacja dla programistów, bo to oni właśnie najczęściej korzystają z ulgi IP Box. Wskazują na to statystyki Ministerstwa Finansów. Spośród 1918 podmiotów rozliczających ulgę IP Box w 2020 r. (w rozliczeniu za 2019 r.) zaledwie 59 to CIT-owcy.
Natomiast wśród wszystkich zgłoszonych 269 744 kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) autorskie prawo do programu komputerowego pojawiło się aż 269 457 razy. Pozostałe kwalifikowane IP (np. patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe) stanowiły zaledwie 1 promil wszystkich zgłoszeń. Pisał o tym Tomasz Stańczyk z Ayming Polska w artykule „IP Box to w praktyce ulga IT Box” (DGP nr 50/2021).
Nadal jednak jest wiele wątpliwości co do stosowania tej ulgi. Programista komputerowy, który złożył wniosek o interpretację, wyjaśnił, że oprogramowanie tworzy zarówno samodzielnie, jak i przy współpracy z zespołem danego kontrahenta. W tym drugim przypadku tworzy część oprogramowania, która w połączeniu z innymi częściami (wytworzonymi przez inne podmioty) daje kwalifikowane prawo własności intelektualnej (IP), podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). Współtwórcy przenoszą łącznie na kontrahenta prawa do stworzonego przez nich oprogramowania.
Programista chciał się upewnić, czy od dochodu z tego tytułu może płacić PIT według stawki 5 proc. PIT, a więc czy może korzystać z ulgi IP Box.
Dyrektor KIS stwierdził, że przy współtworzeniu oprogramowania jest to niemożliwe. Wyjaśnił, że obniżona stawka ma zastosowanie tylko do dochodu z tytułu przeniesienia prawa do utworów wytworzonych samodzielnie. W świetle bowiem art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest wyłącznie autorskie prawo do programu komputerowego. Natomiast w odniesieniu do utworów wytworzonych przez podatnika przy współpracy z zespołem danego kontrahenta nie mamy do czynienia z powstaniem odrębnego programu komputerowego – podkreślił organ.
Wyjaśnił, że tworzona przez podatnika część oprogramowania, choć jest utworem, to nie stanowi programu komputerowego. Ten powstaje dopiero po połączeniu z innym utworem (inną częścią oprogramowania), stworzonym przez innego kontrahenta.
„Skoro bowiem każdy z kontrahentów osobno przenosi na podstawie swojej umowy utwory, wobec tego wnioskodawca przenosi prawo do utworu, a nie prawo do programu komputerowego, który to utwór nie jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej” – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 kwietnia 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.904.2020.3.DJ