To ważna informacja dla programistów, bo to oni właśnie najczęściej korzystają z ulgi IP Box. Wskazują na to statystyki Ministerstwa Finansów. Spośród 1918 podmiotów rozliczających ulgę IP Box w 2020 r. (w rozliczeniu za 2019 r.) zaledwie 59 to CIT-owcy.
Natomiast wśród wszystkich zgłoszonych 269 744 kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) autorskie prawo do programu komputerowego pojawiło się aż 269 457 razy. Pozostałe kwalifikowane IP (np. patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe) stanowiły zaledwie 1 promil wszystkich zgłoszeń. Pisał o tym Tomasz Stańczyk z Ayming Polska w artykule „IP Box to w praktyce ulga IT Box” (DGP nr 50/2021).