Pozostałe kwalifikowane IP (np. patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe) stanowiły zaledwie 1 promil wszystkich zgłoszeń ‒ wynika z informacji Ministerstwa Finansów dotyczących rozliczenia ulgi Innovation Box (IP Box) za 2019 r.
Był on pierwszym rokiem, w którym można było objąć część dochodu z komercjalizacji kwalifikowanego prawa własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową w wysokości 5 proc.