Spytała o to spółka, która zajmuje się produkują odzieży roboczej na potrzeby służby zdrowia. Produkty te, jak zapewniła, spełniają wymagania dla wyrobów medycznych.
Firma planuje zakup budynku, w którym zamierza produkować m.in. fartuchy chirurgiczne, odzież i obłożenia chirurgiczne, barierowe fartuchy dla odwiedzających, barierowe pokrowce na materace i poduszki, bieliznę pościelową
Spytała, czy może skorzystać z rozwiązania wprowadzanego tarczą antykryzysową z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Chodzi o art. 52s ustawy o PIT, który umożliwia jednorazową amortyzację środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Przepis ten wymienia w szczególności produkcję: maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk.
Spółka uważała, że przepis ten nie ogranicza możliwości jednorazowej amortyzacji tylko do środków trwałych służących zapobieganiu, profilaktyce czy zwalczaniu chorób zakaźnych. Zwróciła uwagę na to, że towary określone w tym przepisie są ogólnego zastosowania w ochronie zdrowia.
Dyrektor KIS potwierdził, że skoro w budynku będą produkowane towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19, to spółka będzie mogła jednorazowo go zamortyzować.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 kwietnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.786.2020.2.PS