Wynika to z obowiązującego od 15 kwietnia br. rozporządzania z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz.U. poz. 690).
Przypomnijmy, że indywidualne konta podatkowe zostały wprowadzone z początkiem 2020 r. Podatnicy zostali wtedy zobowiązani do wpłacania na mikrorachunek przede wszystkim PIT, CIT i VAT, co wynikało wprost z ordynacji podatkowej. Teraz, w załączniku do rozporządzenia, minister określił szczegółowo rodzaje podatków, które mają być wpłacane na mikrorachunek.