Dotyczył on Austrii, gdzie takie regulacje już obowiązują. Jeśli Polska, w ślad za Austrią, wdrożyłaby odpowiednie przepisy u nas, to mogłaby zyskać prawo do pobierania podatku np. od usług telekomunikacyjnych świadczonych przez ukraińskiego operatora na rzecz ukraińskich klientów czasowo przebywających w naszym kraju. To mogłoby się przełożyć na wyższe ceny roamingu dla pozaunijnych turystów.
Spór, który trafił na wokandę unijnego trybunału, dotyczył wyjątku od ogólnych zasad ustalania miejsca świadczenia niektórych usług na rzecz konsumentów. Zasadą jest, że usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami VAT są opodatkowane w miejscu ich siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu. Takie przepisy obowiązują również w Polsce (art. 28k ustawy o VAT).