Najkrócej mówiąc zawiera on co najmniej trzy zalety:
1) możliwość odliczenia straty za 2020 r. wstecz, czyli od dochodu za poprzedni rok (2019 r.), co stanowi odejście od ogólnej reguły, że stratę odlicza się od dochodu uzyskanego dopiero w następnych latach,