Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP. Eksperci nadal twierdzą, że co innego wynika z przepisów o cenach transferowych oraz z projektu objaśnień podatkowych.
Przypomnijmy że chodzi o obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy o cenach transferowych – art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT. Nakazują one sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych podatnikowi, który zrealizował transakcje z kontrahentem (powiązanym lub niepowiązanym, zagranicznym lub krajowym) na ponad 0,5 mln zł rocznie, jeśli kontrahent ten z kolei dokonał jakiegokolwiek rozliczenia z podmiotem z raju podatkowego. Pisaliśmy o tym w artykule „Podatkowy absurd za kawę w raju” (DGP nr 70/2021).