Spytała o to spółka, która nie ewidencjonuje obrotu przy pomocy kasy rejestrującej, tylko korzysta ze specjalnego programu do obsługi sprzedaży. Każdy klient otrzymuje fakturę. Jeśli nabywcami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolnicy ryczałtowi, to faktura nie zawiera ich NIP.
Spółka uważała, że faktur wystawianych konsumentom nie musi oznaczać w JPK_V7 symbolem FP. Przywołała par. 10 ust. 5 rozporządzenia z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988 ze zm.). Wynika z niego, że symbol FP dotyczy wyłącznie faktur, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT. Przepis ten z kolei odwołuje się do art. 106h ust. 1–3 ustawy o VAT, gdzie mowa jest o fakturach:
  • emitowanych bezpośrednio z kasy rejestrującej, ujętych w dobowym kasowym raporcie sprzedaży, do których nie jest drukowany paragon,
  • wystawianych odrębnie do paragonu fiskalnego,
  • elektronicznych, dotyczących sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym.
Spółka uważała więc, że symbolem FP trzeba oznaczać wyłącznie faktury dotyczące sprzedaży udokumentowanej pierwotnie paragonem fiskalnym. Natomiast wymóg ten nie dotyczy faktur, które nie zostały wystawione i zarejestrowane w kasie.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że zgodnie z par. 10 ust. 5 rozporządzenia symbolem FP powinny być oznaczane zarówno faktury dotyczące sprzedaży udokumentowanej pierwotnie paragonem fiskalnym, jak i wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli wartość sprzedaży i kwota podatku zostały ujęte w dobowym raporcie fiskalnym. Skoro spółka jest zobowiązana do ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej, to nawet jeśli wystawia faktury na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych za pomocą specjalnego programu sprzedażowego, powinny być one traktowane jako dokumenty, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT. Trzeba je więc oznaczać w JPK_V7 symbolem FP – podsumował. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 kwietnia 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.748.2020.2.EK