Dlaczego decyzje urzędników fiskusa o zabezpieczeniu majątku podatników mogą kończyć się tak tragicznym skutkiem jak dla spółki MGM?
Przepisy pozwalają organom podatkowym nałożyć zabezpieczenie majątkowe jeszcze przed zakończeniem sporu o wysokość należnego podatku, i to w oparciu o bardzo nieostre kryteria. Zabezpieczenie jest ustanowione na cały czas trwania sporu z fiskusem, aż do momentu, gdy będzie mógł on z tego majątku zaspokoić swoje roszczenia. Ewentualne odwołanie się od decyzji wymiarowej nie uchyla decyzji o zabezpieczeniu majątkowym. Tym samym i tak podlega ona natychmiastowemu wykonaniu. Jeżeli kwota potencjalnej zaległości jest wysoka, a firma ma problemy finansowe, to urzędy skarbowe automatycznie przystąpią do egzekwowania zabezpieczenia. Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności trafi też do banków i kontrahentów przedsiębiorcy, a dla banku jest ono nawet podstawą do cofnięcia kredytowania, tak jak stało się to w przypadku spółki MGM. Tak więc wygrana przed NSA może okazać się pyrrusowa. Firma może przestać istnieć już wskutek samego zabezpieczenia.