Odszkodowanie od gminy za niewskazanie lokalu socjalnego nie jest przychodem z najmu i w związku z tym nie może być rozliczane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to współwłaścicielka kamienicy, w której wynajmowane są lokale lokatorskie. We wniosku o interpretację poinformowała, że nadzór nad nieruchomością sprawuje zarządca sądowy, na którego rachunek trafiają wpłaty za najem oraz odszkodowania od miasta za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom z orzeczoną eksmisją (na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.).
Zarządca reguluje z tych pieniędzy wszystkie opłaty, a nadwyżkę dzieli między współwłaścicieli dopiero po otrzymaniu prawomocnego postanowienia sądu o podziale zgromadzonych środków.
Kobieta podkreśliła, że dotychczas nie otrzymała od niego żadnych pieniędzy. Chciała się dowiedzieć, w którym momencie ma rozpoznawać przychód i do którego źródła powinna go kwalifikować.
Sądziła, że przychód powstanie u niej dopiero wtedy, gdy zarządca wypłaci lub postawi do jej dyspozycji nadwyżkę, a nie wtedy, gdy pieniądze wpłyną na jego rachunek bankowy. Uważała również, że przychód ten powinna kwalifikować do przychodów z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT), niezależnie od tego, czy źródłem będzie typowy najem czy najem socjalny. To pozwoliłoby jej płacić od otrzymanej nadwyżki ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Dyrektor KIS zgodził się z podatniczką tylko w kwestii daty powstania przychodu. Przyznał, że rzeczywiście powstanie on dopiero wtedy, gdy zarządca kamienicy wypłaci lub postawi do jej dyspozycji nadwyżkę. Podstawą opodatkowania będzie w tym przypadku otrzymana od niego kwota – dodał.
Nie zgodził się natomiast w kwestii ustalenia źródła przychodów z otrzymanego od miasta odszkodowania. Uznał bowiem, że nie będzie to przychód z najmu, tylko z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT) opodatkowany 17-proc. lub nawet 32-proc. stawką PIT. Stwierdził, że nie jest to należność z tytułu najmu, tylko rekompensata za szkodę, której źródłem jest bezprawne działanie miasta niewywiązującego się z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego. Wyjaśnił, że powstanie roszczenia odszkodowawczego nie jest związane z najmem, bo ten w ogóle już nie istnieje między wnioskodawczynią (jako współwłaścicielką kamienicy) a lokatorem.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 marca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1011.2020.2.MGR