Spytała o to współwłaścicielka kamienicy, w której wynajmowane są lokale lokatorskie. We wniosku o interpretację poinformowała, że nadzór nad nieruchomością sprawuje zarządca sądowy, na którego rachunek trafiają wpłaty za najem oraz odszkodowania od miasta za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom z orzeczoną eksmisją (na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.).
Zarządca reguluje z tych pieniędzy wszystkie opłaty, a nadwyżkę dzieli między współwłaścicieli dopiero po otrzymaniu prawomocnego postanowienia sądu o podziale zgromadzonych środków.