Ministerstwo Finansów opublikowało projekt interpretacji ogólnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej w zakresie cen transferowych.

Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu można zgłaszać do 30 kwietnia br. na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.
Chodzi o wykładnię art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT i art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Z przepisów tych wynika, że transakcja kontrolowana to „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”.
Celem wprowadzenia tak szerokiej definicji było – jak tłumaczy resort finansów ‒ objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym nie tylko rutynowych, podstawowych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, lecz także innych zdarzeń, które mogą nie stanowić transakcji w potocznym rozumieniu tego słowa. Dotyczy to m.in. procesów restrukturyzacji, umów spółki osobowej czy umów o współpracy.
Podatnicy zgłaszają jednak rozbieżności co do interpretowania tej definicji przez nich samych i przez organy podatkowe ‒ przyznaje resort. Dlatego w projekcie interpretacji ogólnej napisano, że nadrzędnym elementem przesądzającym o istnieniu bądź o braku transakcji kontrolowanej jest ocena, czy mamy do czynienia z działaniami o charakterze gospodarczym. Ważne jest również to, aby warunki działań o charakterze gospodarczym zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. Dopiero łączne spełnienie tych warunków prowadzi do stwierdzenia, że podejmowane działania stanowią transakcję kontrolowaną ‒ podkreśliło MF.
Dodało, że działania takie należy identyfikować na podstawie rzeczywistych zachowań stron, bo to one przesądzają o faktycznej treści transakcji kontrolowanej.
Interpretacja ma też objaśnić, co nie stanowi transakcji kontrolowanej. Są to m.in. wypłata dywidendy, wniesienie dopłat czy inne czynności kształtowane przepisami kodeksu spółek handlowych, gdy strony nie mają obiektywnie wpływu na ich warunki.
Planowana interpretacja ogólna będzie stanowiła kolejne wyjaśnienie w zakresie cen transferowych. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu resort finansów opublikował dwa objaśnienia podatkowe z 31 marca 2021 r. Jedne dotyczą korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT oraz art. 23q ustawy o PIT, drugie ‒ metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.