Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu można zgłaszać do 30 kwietnia br. na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.
Chodzi o wykładnię art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT i art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Z przepisów tych wynika, że transakcja kontrolowana to „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”.