Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych - informuje resort finansów. Usuwają one wiele zgłaszanych przez przedsiębiorców niewiadomych – zapewnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Resorty podał w piątkowym komunikacie, że opublikował objaśnienia podatkowe dotyczące korekty cen transferowych oraz objaśnienia dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Jak wskazał Sarnowski, mając na uwadze zgłaszane przez przedsiębiorców wątpliwości interpretacyjne na tle art. 11e ustawy o CIT, konieczne stało się przygotowanie w tym zakresie objaśnień podatkowych.

"W toku prac powstało rozwiązanie kompromisowe, biorące pod uwagę nie tylko stanowisko orzecznictwa i doktryny prawa, ale również racje i opinie wyrażane przez biznes w toku konsultacji podatkowych. Objaśnienia usuwają wiele zgłaszanych przez przedsiębiorców niewiadomych i w ten sposób zwiększają bezpieczeństwo firm dokonujących następczej korekty cen transferowych" – zapewnił Sarnowski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z informacją, objaśnienia te obejmują takie kwestie jak: dokonywanie korekty cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej; zakres pojęcia korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT); warunki korekty cen transferowych oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia; zasady dokonywania korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów; zagadnienia intertemporalne.

Sarnowski poinformował, że w celu wyjaśnienia praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody porównywalnej ceny niekontrolowanej oraz dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników, ministerstwo podjęło prace, których efektem są objaśnienia w sprawie stosowania jednej z metod weryfikacji cen transferowych.

"Objaśnienia były tworzone z uwzględnieniem rekomendacji Forum Cen Transferowych z dnia 11 czerwca 2019r. dotyczących opisu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN) – zaznaczył wiceminister.

W zakresie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, objaśnienia obejmują takie kwestie jak: przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej; warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej; porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami; typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej; trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej; przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Linki do objaśnień można znaleźć na stronie podatki.gov.pl