W razie nieprzekazania w terminie JPK_VAT z deklaracją (czyli JPK_V7) można złożyć czynny żal – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Resort podkreślił, że aby czynny żal był skuteczny, trzeba dochować wszystkich pozostałych warunków określonych w kodeksie karnym skarbowym, czyli podać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego i przesłać JPK_V7.
Czynny żal składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla rozliczania VAT, na piśmie w wersji papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu.
Można go złożyć elektronicznie m.in. przez e-Urząd Skarbowy (www.podatki.gov.pl).
Przypomnijmy, że spóźnienie to niejedyny powód złożenia czynnego żalu. Od kiedy obowiązuje nowy JPK_VAT z deklaracją, tj. od 1 października 2020 r., trzeba to robić również przy korygowaniu części ewidencyjnej JPK_V7. Ta część JPK jest bowiem księgą w rozumieniu art. 53 par. 21 pkt 3 kodeksu karnego skarbowego, a za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi grożą sankcje (art. 61a k.k.s.).
MF analizuje ewentualną zmianę przepisów, która miałaby polegać na zniesieniu obowiązku składania czynnego żalu przy korekcie części ewidencyjnej JPK. Poinformowaliśmy o tym w artykule „Czynny żal przy korekcie JPK_V7. Wymóg jest, ale może zniknąć” (DGP nr 252/2020). Do tej pory jednak nie ukazał się żaden projekt, który by to zakładał.
Oznacza to, że przy korygowaniu JPK_V7 czynny żal nie jest potrzebny jedynie wtedy, gdy korekta dotyczy wyłącznie części deklaracyjnej.