Sprawa dotyczyła kobiety, wobec której wójt gminy wszczął postępowanie podatkowe w sprawie określenia podatku od nieruchomości za 2016 r. W związku z tym kobieta upoważniła adwokata, by reprezentował ją w tej sprawie w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym, czyli zarówno przed organami administracyjnymi, jak i przed sądami.
W praktyce kobieta przedłożyła w kolejności trzy pełnomocnictwa: