To najważniejsze wnioski z badania, które firma doradcza KPMG przeprowadziła wśród 161 uczestników XI Kongresu Podatków i Rachunkowości. Respondenci ocenili polski system podatkowy na 2,18 w pięciopunktowej skali. Ocena jest tylko nieznacznie lepsza niż ubiegłoroczna (2,06).
– Paradoksalnie wydaje się, że w wielu przypadkach podatnicy muszą uczyć się nowych regulacji razem z urzędnikami. Przywykliśmy już do informacji o wprowadzaniu zmian na ostatnią chwilę, a nawet przy użyciu nieformalnych kanałów komunikacji, jak Twitter. To, że się przyzwyczailiśmy, nie oznacza jednak, że oceniamy tego typu praktyki dobrze – komentuje wyniki badania Anna Sińczuk, partner w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.