Przychód z umowy o dzieło zawartej na 4 miesiące przed założeniem działalności gospodarczej może zostać rozliczony poza nią – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to informatyk, który w lutym 2021 r. zamierzał otworzyć własną firmę, ale wcześniej, w październiku 2020 r., zawarł z pewną firmą umowę o dzieło, na podstawie której miał stworzyć oprogramowanie komputerowe. Nie zdąży ukończyć tych prac przed założeniem działalności gospodarczej, a jej zakres miał się pokrywać z zakresem umowy o dzieło.
Spytał więc, czy w takiej sytuacji będzie musiał rozliczyć otrzymane od kontrahenta płatności już jako przychód z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), czy jeszcze jako przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).
We wniosku o interpretację podkreślił, że zawierając umowę o dzieło, nie planował uruchomienia firmy.
Dyrektor KIS potwierdził, że w takiej sytuacji wynagrodzenie za dzieło powinno zostać rozliczone jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.
Wyjaśnił, że przepisy prawa podatkowego co do zasady nie zabraniają ani nie ograniczają podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą możliwości równoczesnego uzyskiwania przychodów z tytułu umów zlecenia czy umów o dzieło kwalifikowanych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Tym bardziej dotyczy to sytuacji, gdy umowy te zostały zawarte nie bezpośrednio przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i po rozpoczęciu tej działalności gospodarczej są kontynuowane – stwierdził dyrektor. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 marca 2021 r., sygn. 0115-KDIT1. 4011.1001.2020.1.MR