Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zakłada również wiele innych nowości, m.in. przesunięcie terminu złożenia CIT-8 i CIT-8AB za 2020 r. oraz zmiany w zakresie cen transferowych. Przede wszystkim jednak ma na celu wyeliminowanie problemu unikania akcyzy od aut osobowych. Ma zahamować proceder sprowadzania zagranicznych aut osobowych, które są rejestrowane w Polsce jako ciężarowe bądź specjalne, a potem przerabiane na osobowe.
Ustawa zakłada, że przy rejestracji w Polsce aut ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie do 3,5 t (zarówno sprowadzonych z krajów UE, jak i wyprodukowanych w Polsce) wymagany będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy. Jeżeli podatnik przerobi taki pojazd na osobowy, będzie musiał nie tylko zawiadomić o tym starostę (w ciągu 30 dni), ale też zapłacić akcyzę.
Ponadto opodatkowane akcyzą będzie również nabycie auta osobowego, wcześniej niezarejestrowanego w Polsce, jeżeli nie będzie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Jeżeli nie uda się ustalić podmiotu, który miał obowiązek uregulować akcyzę, będzie do tego zobowiązany nabywca lub posiadacz samochodu.
W związku z tą nowelizacją minister finansów musi określić nowe wzory dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy lub brak takiego obowiązku. Resort finansów opublikował już projekt rozporządzenia w tej sprawie (a więc aktu wykonawczego do procedowanej w Senacie nowelizacji).
W projekcie znalazły się wzory:
  • dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy w przypadku:
a) nabycia wewnątrz wspólnotowego samochodu osobowego wcześniej niezarejestrowanego,
b) dokonania w pojeździe zarejestrowanym na terytorium kraju modyfikacji konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy,
c) nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, i nie ustalono, że akcyza została zapłacona;
  • dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy w przypadku:
a) nabycia wewnątrz wspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju,
b) nabycia wewnątrz wspólnotowego samochodu ciężarowego lub specjalnego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
c) zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód ciężarowy lub specjalny, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t;
  • zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy m.in. samochodów elektrycznych.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca br., tak samo jak zmiany w ustawie dotyczące akcyzy od aut.
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy – czeka na przyjęcie przez Senat Projekt rozporządzenia – w konsultacjach