Przychodów z wynajmu niemieckiej ani chorwackiej nieruchomości nie wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-28. Nie wpływają też one na stawkę ryczałtu od najmu w Polsce – wyjaśnił Krajowej Informacji Skarbowej.

Zasadniczo dochody z najmu są opodatkowane w państwie, w którym znajduje się nieruchomość. Jednak w świetle większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z innymi krajami, najem opodatkowany jest zarówno w państwie położenia majątku nieruchomego, jak i w państwie rezydencji podatnika.
O tym, gdzie należy zapłacić podatek od zagranicznego czynszu, decyduje metoda unikania podwójnego opodatkowania, jaką oba kraje zapisały w międzynarodowej umowie. Jeśli jest to metoda wyłączenia z progresją (np. w umowach z Niemcami i z Chorwacją), to dochód polskiego rezydenta z najmu zagranicznej nieruchomości wpływa tylko na ustalenie stopy opodatkowania dochodów krajowych i to wyłącznie wtedy, gdy podatnik wybrał w Polsce opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej: 17 proc. i 32 proc.).
Jeśli natomiast w międzynarodowej umowie jest przewidziana metoda odliczenia proporcjonalnego (np. w umowach z Austrią, Irlandią, Wielką Brytanią), to od zagranicznego najmu trzeba zapłacić podatek w Polsce. Wprawdzie można odliczyć od niego daninę zapłaconą za granicą, ale ewentualnej różnicy (gdy podatek zagraniczny będzie niższy niż polski) nie można już zniwelować ulgą abolicyjną.
Proporcjonalne odliczenie zagranicznej daniny od najmu jest też możliwe, gdy podatnik wybrał w Polsce ryczałt od przychodu z najmu i płaci go według stawki 8,5 proc., a powyżej 100 tys. zł przychodów – 12,5 proc.
Problem powstaje w sytuacji, gdy podatnik płaci ryczałt od najmu, a jednocześnie zarabia na najmie w kraju, z którym Polska zawarła umowa przewidującą metodę wyłączenia z progresją. Spytał o to właściciel chorwackich nieruchomości w obawie, że zagraniczny czynsz podwyższy mu łączną kwotę przychodów, a tym samym i stawkę ryczałtu – z 8,5 proc. na 12,5 proc.
Dyrektor KIS wyjaśnił jednak, że metoda wyłączenia z progresją nie wpłynie na stawkę polskiego ryczałtu od najmu. Dodał, że chorwackiego czynszu nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym PIT-28 ani w żadnym innym formularzu. Czynsz ten jest bowiem zwolniony z opodatkowania w naszym kraju zgodnie z polsko-chorwacką umową.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 marca 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.978.2020.1.MR