Zasadniczo dochody z najmu są opodatkowane w państwie, w którym znajduje się nieruchomość. Jednak w świetle większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z innymi krajami, najem opodatkowany jest zarówno w państwie położenia majątku nieruchomego, jak i w państwie rezydencji podatnika.
O tym, gdzie należy zapłacić podatek od zagranicznego czynszu, decyduje metoda unikania podwójnego opodatkowania, jaką oba kraje zapisały w międzynarodowej umowie. Jeśli jest to metoda wyłączenia z progresją (np. w umowach z Niemcami i z Chorwacją), to dochód polskiego rezydenta z najmu zagranicznej nieruchomości wpływa tylko na ustalenie stopy opodatkowania dochodów krajowych i to wyłącznie wtedy, gdy podatnik wybrał w Polsce opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej: 17 proc. i 32 proc.).