W celu weryfikacji słuszności otrzymania środków oraz poprawności ich rozdysponowania, wyspecjalizowane organy PFR zapowiadają przeprowadzanie kontroli na podstawie opracowanego w tym celu algorytmu, pozwalającego na typowanie firm, w których mogło dojść do nieprawidłowości.
Kryteria otrzymania subwencji finansowych wskazują, iż szczególną uwagę kontrolujący mogą skupić na kwestiach związanych ze spełnieniem kryterium spadku obrotów, co w wielu przypadkach nie było łatwe do ustalenia. Inne zagadnienia, dodatkowo badane w kontekście pomocy uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej mogą dotyczyć w szczególności:
• weryfikacji poziomu zatrudnienia, statusu przedsiębiorcy, powiązań z innymi przedsiębiorcami,
• spełnienia wymaganych warunków, aby otrzymane środki w całości albo części były bezzwrotne (sposób i celowość wykorzystania środków, brak redukcji zatrudnienia).
Kontrole wydatkowania środków przekazanych przez PFR w ramach Tarczy Finansowej mogą obejmować różne obszary działalności przedsiębiorstwa, a obok instrumentów takich jak rejestry skarbowe i ZUS mogą one polegać także na kontrolach na miejscu czy weryfikacji dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstw, w tym historii rachunków bankowych.
PFR może również poddać szczegółowej analizie m.in. to, czy:
• spełniono przesłanki przyznania pomocy,
• przedsiębiorca właściwie podał dane dotyczące wielkości firmy,
• nie złożył oświadczenia o byciu małym przedsiębiorcą, licząc na wyższą subwencję,
• obliczony spadek obrotów nie został sztucznie zawyżony, aby wykazać wymagane przez regulamin wartości,
• należycie uwzględniono w danych podmioty powiązane,
Prof. dr hab. Witold_Modzelewski, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych / Materiały prasowe
PFR może także skontrolować sposób oraz zasadność wykorzystywania środków (sposób, w jaki wydatkowane są środki oraz ich zgodność z przeznaczeniem).
Przedsiębiorcy powinni przeprowadzić analizę dokumentów księgowych i na spokojnie porównać je ze złożonym wnioskiem, jaki został złożony do PFR. W przypadku ewentualnego wykrycia nieprawidłowości przed kontrolą możliwe jest opracowanie i wprowadzenie modelu naprawczego. Kluczowa jest bowiem transparentność wydatkowanych środków pochodzących z pomocy publicznej i ich zgodność z deklarowany we wniosku przeznaczeniem.
W tym zakresie Instytut Studiów Podatkowych wyraża gotowość wsparcia dla przedsiębiorców, świadcząc usługę audytu procesu związanego
z otrzymaniem subwencji finansowej. Przedsiębiorco, wyprzedź kontrolę.
W przypadku zainteresowania naszymi usługami w powyższym zakresie, prosimy o kontakt z Panią Agatą Strocką specjalistą w Dziale Audytu Podatkowego (tel. (22) 517 30 69, 501 134 269, e-mail: agata.strocka@isp-modzelewski.pl)
Sposobem na obniżenie kosztów usług niematerialnych związanych z kontrolą otrzymanych środków w ramach wszystkich tarcz antykryzysowych jest również skorzystanie z unikatowego na naszym rynku ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik z rozszerzeniem o postanowienia szczególne dotyczące włączenia do zakresu ochrony kosztów postępowania kontrolnego wynikającego z otrzymanych przez ubezpieczonego środków publicznych przysługujących
z tytułu tarcz.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje postępowania kontrolne wykorzystania i rozliczenia środków publicznych otrzymanych przez ubezpieczonego.
W przypadku pytań w zakresie powyższego ubezpieczenia pozostaje do Państwa dyspozycji Pani Katarzyna Wawrzonkiewicz, Specjalista w Biurze Obsługi Ubezpieczenia Allianz Podatnik ISP (tel.: (22) 517 30 76, e-mail: katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl. Aby nabyć polisę, zgłoś się do agenta – Pan Jarosław Skonecki (tel. 601 365 765, e-mail: jarek@isp-modzelewski.pl).
Rok dwudziestopięciolecia Instytutu Studiów Podatkowych
Mamy zaszczyt poinformować, że w tym roku obchodzimy dwudziestą piątą rocznicę powstania Instytutu Studiów Podatkowych, będącego liderem Grupy ISP.
W tym czasie służyliśmy swoją wiedzą i doświadczeniem naszym Kontrahentom, a przede wszystkim Podatnikom oraz organom władzy publicznej, propagując postawy łączące efektywność ekonomiczną z legalizmem w celu pogodzenia dobra obywateli z interesem publicznym. Działalność nasza w sferze edukacyjnej, doradczej, eksperckiej i wydawniczej służyła już wielokrotnie ponad 300 tysiącom Podatników.
Instytut Studiów Podatkowych jest również wydawcą książek z dziedziny prawa finansowego i podatkowego, a także podręczników, komentarzy i wydawnictw publicystycznych. Co miesiąc oddajemy do Państwa dyspozycji nowy numer miesięcznika naukowego „Doradztwo Podatkowe Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych”, który również obchodzi w tym roku dwudziestopięciolecie istnienia. W formie elektronicznej wydawany jest od wielu lat cotygodniowy „Serwis Doradztwa Podatkowego” i serwis „Akcyza i podatek akcyzowy”.
W ciągu minionych dwudziestu pięciu lat dokładaliśmy wszelkich starań aby zapewnić najwyższą jakość naszej działalności, a nadrzędną dewizą było i pozostanie dobro i bezpieczeństwo naszych Kontrahentów. Wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem, najserdeczniej dziękujemy składając wyrazy głębokiego szacunku i niezmiennie pozostajemy do Państwa dyspozycji.
www.isp-modzelewski.pl