Spytała o to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która w ubiegłych latach odnotowała straty bilansowe. W celu ich pokrycia planowała obniżenie kapitału zakładowego. Miało ono polegać na nabyciu własnych udziałów w celu ich umorzenia, przy czym miało się to odbyć bez wynagrodzenia, za zgodą wspólników. W konsekwencji straty w spółce zostałyby pokryte środkami uzyskanymi z obniżenia kapitału zakładowego.
Spółka spytała, czy takie dobrowolne umorzenia udziałów bez wynagrodzenia (w trybie art. 199 par. 1 i 3 kodeksu spółek handlowych) spowoduje u niej powstanie przychodu podatkowego.
W odpowiedzi dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że nie ma takiej obawy. Wyjaśnił, że umorzenie udziału skutkuje definitywnym unicestwieniem praw i obowiązków majątkowych oraz korporacyjnych przysługujących wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce z o.o. Bezpośrednim tego skutkiem jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez wspólników udziałów.
Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia (art. 199 par. 3 k.s.h.), ale nie stanowi to dla spółki żadnego przysporzenia – wyjaśnił organ.
Interpretacja indywidualna z 11 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.465. 2020.2.AP