Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała spółka, która we wrześniu 2020 r. wystawiła fakturę dokumentującą sprzedaż zarówno towarów, których dotyczy mechanizm podzielonej płatności (z załącznika nr 15 do ustawy o VAT), jak i innych produktów. Na fakturze zamieściła adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
W grudniu 2020 r. wystawiła fakturę korygującą ze względu na zwrot palet, czyli towaru nieznajdującego się w załączniku 15 do ustawy o VAT.
Sądziła, że nie musi oznaczać w JPK_V7 takiej faktury symbolem MPP, bo korekta nie dotyczy towaru objętego mechanizmem podzielonej płatności.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że jeśli pierwotna faktura zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności” i po jej skorygowaniu transakcja nadal będzie dotyczyć towarów z załącznika 15, a jej kwota brutto będzie przekraczała 15 tys. zł, to faktura korygująca musi zawierać tę samą adnotację. Musi też zostać odpowiednio oznaczona w JPK_V7.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 lutego 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.957.2020.1.MJ