Co prawda przychody rozliczane na zasadach ryczałtu nie wliczają się do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową. – Nie oznacza to jednak automatycznie, że podatnik nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji DSF-1 i zapłaty daniny solidarnościowej w 2021 r. Jej wysokość podatnik powinien bowiem obliczyć w oparciu o składane w tym roku zeznania PIT za 2020 r. – podkreśla Maria Tsima, prawnik z kancelarii Staniek & Partners.
Daninę solidarnościową płacą osoby, u których suma dochodów podatkowych za poprzedni rok przekroczyła 1 mln zł. Danina wynosi 4 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł.
Mimo że odnosi ją do dochodów za poprzedni rok (wynikających z rocznego zeznania PIT), to samą deklarację DSF-1 składa się za rok bieżący, do 30 kwietnia (zgodnie z art. 30h ust. 4 ustawy o PIT).
Oznacza to, że w 2021 r. deklarację składa się za 2021 r., mimo że w oparciu o dane o dochodach za 2020 r. Chodzi tu o dochody:
  • podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (np. z pracy, emerytury), czyli gdy mają zastosowanie formularze: PIT-40A, PIT-36 i PIT-37 (art. 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy PIT),
  • z niektórych zysków kapitałowych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, gdy podatek według stawki 19 proc. jest wykazywany w zeznaniu PIT-38 (art. 30b ustawy PIT),
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, gdy podatek według stawki 19 proc. jest wykazywany w zeznaniu PIT-36L (art. 30c ustawy PIT),
  • z zagranicznej jednostki kontrolowanej, gdy podatek według stawki 19 proc. jest wykazywany w zeznaniu PIT-CFC (art. 30f ustawy PIT).
Z ustawowego wyliczenia wynika, że daninie solidarnościowej nie podlegają przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym roku szczególnie wielu podatników mogło wybrać tę właśnie formę opodatkowania ze względu na likwidację z początkiem 2021 r. dotychczasowych ograniczeń w stosowaniu ryczałtu.
Wielu ryczałtowców sądzi, że skoro przychody objęte ryczałtem nie są wliczane do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową, to nie muszą tej daniny płacić.
– To błąd – mówi Maria Tsima. Ekspertka podkreśla, że nadal mają oni obowiązek zapłaty tej daniny, ponieważ jej wysokość należy obliczyć w oparciu o dochody wykazane w zeznaniu PIT składanym za 2020 r., a nie za bieżący rok.
– Wynika to wprost z art. 30h ust. 3 ustawy o PIT – wyjaśnia Maria Tsima.
Tegoroczni ryczałtowcy unikną więc daniny solidarnościowej dopiero w 2022 r. (pod warunkiem oczywiście, że przepisy nie ulegną zmianie).