Z raportu nie wynika jednak, by zalecenia te zostały wdrożone w najbliższej przyszłości.
Mimo harmonizacji