O 38 proc. wzrosła w 2020 r. w porównaniu do poprzedniego roku kwota zablokowanych pieniędzy wskutek stosowania systemu STIR

Organy podatkowe przeprowadziły w tym czasie 2,6 mln czynności sprawdzających, o kilkadziesiąt tysięcy więcej niż rok wcześniej. Natomiast kolejny rok z rzędu malała liczba kontroli.
Poinformowała o tym na wczorajszej konferencji prasowej szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.
– Sama kontrola prowadzona jest jedynie wtedy, gdy nieskuteczne okażą się mniej uciążliwe dla podatników metody weryfikacji ich rozliczeń – mówiła szefowa KAS.
Dlatego – jak tłumaczyła – fiskus stawia na głównie czynności sprawdzające. W 2020 r. urzędy skarbowe przeprowadziły ich 2 634 479. Doprowadziły one do ustalenia uszczupleń podatkowych w wysokości 5,1 mld zł.
Dla porównania w 2019 r. liczba czynności sprawdzających była o ponad 62 tys. mniejsza (było ich 2 572 047), a kwota ustaleń wyniosła 3,6 mld zł.
Blokady i zawiadomienia
Dane MF potwierdzają, że wskutek stosowania systemu STIR rośnie liczba blokad i wartość zamrożonych pieniędzy na rachunkach bankowych. W 2020 r. zablokowano 96,15 mln zł na 1020 kontach należących do 196 podmiotów. Dla porównania rok wcześniej było to 69,7 mln zł na 566 rachunkach należących do 120 podmiotów. Oznacza to wzrost zablokowanej kwoty o 38 proc.
Blokady środków są też dokonywane przez generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF). Wynikają one z podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Z tego powodu w 2020 r. GIIF zablokował łącznie 259,8 mln zł.
Kontrole skarbówki
Kontrole – jak podkreślali na konferencji przedstawiciele resortu – były kierowane głównie tam, gdzie istnieje ryzyko niepłacenia podatków lub podejmowane są próby uzyskania nieuprawnionych zwrotów VAT (karuzele podatkowe, fikcyjne dostawy wewnątrz wspólnotowe, ukrywanie nabyć wewnątrzwspólnotowych, wyłudzenia zwrotu VAT).
We właściwym typowaniu do kontroli pomagają system STIR (system teleinformatyczny izby rozrachunkowej typujący podejrzane rachunki bankowe) oraz jednolite pliki kontrolne.
Dzięki temu w 2020 r. urzędy celno-skarbowe zrealizowały 2337 kontroli w zakresie podatków, co oznacza o 284 mniej niż w 2019 r., kiedy to przeprowadzono ich 2621.
Rośnie natomiast ich efektywność. W ciągu sześciu lat udział wpłat w ustaleniach po takich kontrolach wzrósł o 13 pkt proc., czyli z 5,5 proc. w 2015 r. do 18,5 proc. w 2020 r.
Zmalała również liczba kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe. W 2020 r. zakończono ich 15 304, podczas gdy w 2019 r. zrealizowano ich ponad 5 tys. więcej (20 374). Natomiast udział wpłat w ustaleniach po kontrolach podatkowych wyniósł w ubiegłym roku 20 proc.
Komisy samochodowe
W ubiegłym roku pod lupę fiskusa trafiły m.in. komisy samochodowe. Przeprowadzono wobec nich prawie 2,5 tys. kontroli podatkowych, czynności sprawdzających i kontroli celno-skarbowych. W ich wyniku ustalono uszczuplenia na 6,4 mln zł.
Fikcyjne faktury
Nadal kontrole prowadzone przez urzędy skarbowe oraz celno-skarbowe były ukierunkowane na zwalczanie procederu wystawiania fikcyjnych faktur, czyli takich, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. W 2020 r. wykryto ok. 153 tys. fikcyjnych faktur, łącznie na kwotę 22,2 mld zł brutto.
Duże znaczenie miały przy tym informacje pozyskane z JPK_VAT. Dzięki temu, jak poinformowała Magdalena Rzeczkowska, zidentyfikowano 132 tys. faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane jako podatnicy VAT na kwotę ponad 1mld zł. Zidentyfikowano też ponad 27 tys. podmiotów, które nie deklarowały sprzedaży, a wystawiły ok. 737 tys. faktur na łączną kwotę ok. 4,6 mld zł.
Szefowa KAS zapewniła, że dzięki eliminowaniu przestępców ekonomicznych wspierany jest uczciwy biznes.
Ulgi w spłacie podatków
Z danych resortu wynika, że w pandemicznym 2020 r. naczelnicy urzędów skarbowych wydali 75 tys. decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na kwotę 6,4 mld zł.
Chodzi o ulgi przyznawane na podstawie ordynacji podatkowej. Jak poinformowała Magdalena Rzeczkowska, 38,5 tys. decyzji wydanych na kwotę 3,5 mld zł dotyczyło odroczenia terminów podatków i zaległości podatkowych, natomiast 35,5 tys. na łączną kwotę 2,5 mld zł odnosiło się do rozłożenia płatności na raty.
Tylko 900 decyzji dotyczyło umorzenia zaległości podatkowych. ©℗
Efekty działań KAS