Podatnik zamierza sprzedać używany telefon komórkowy swojemu byłemu pracownikowi. Czy musi zaewidencjonować tę sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej?
Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega co do zasady ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Nie wszystkie czynności mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, gdyż w par. 4 wskazanego rozporządzenia wymienione zostały towary i usługi, w których przypadku co do zasady nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Do tych towarów i usług należą m.in. smartfony (na podstawie par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. i ww. rozporządzenia).