Pracodawca nie musi korygować PIT-11, jeżeli przez lata odprowadzał podatek od służbowego paliwa. Natomiast może to zrobić – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Resort dodał, że prawo do skorygowania przez podatnika swoich rozliczeń i złożenie wniosku o zwrot nadpłaty nie jest uzależnione od otrzymania od pracodawcy korekty informacji PIT-11.
– Zdecydowana większość pracowników nie jest świadoma tego, że mogą odzyskać podatek nadpłacony z tytułu zużywania firmowego paliwa do celów prywatnych – mówi Michał Rodak, doradca podatkowy w Grant Thornton. Dodaje, że jeżeli płatnik doliczał przychód z tego tytułu, warto to ustalić. Może się bowiem okazać, że na przestrzeni lat nadpłacony podatek był na tyle wysoki, że opłaca się skorygować roczne zeznania podatkowe.
Fiskus dał za wygraną…
Chodzi o zryczałtowany przychód, który pracodawca musi doliczać do pensji pracownika za wykorzystywanie służbowego auta do prywatnych celów. Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT kwota zryczałtowanego przychodu zależy od pojemności silnika. Gdy pojemność wynosi do 1600 cm sześc., jest to 250 zł miesięcznie, przy większej pojemności – 400 zł.
Przez lata trwał spór, czy koszt paliwa jest dodatkowym przysporzeniem, które nie mieści się w tej zryczałtowanej kwocie. Takiego zdania był fiskus. Twierdził, że jest to przychód, który musi być odrębnie opodatkowany. Nie zmienił zdania nawet, gdy sądy zaczęły wydawać odmienne wyroki. Z czasem ukształtowała się jednolita, korzystna dla podatników linia orzecznicza.
Ostatecznie problem rozwiązał minister finansów, wydając 11 września 2020 r. interpretację ogólną nr DD3.8201.1.2020. Potwierdził w niej, że paliwa kupionego przez pracodawcę nie trzeba traktować jako dodatkowego świadczenia z pracy i potrącać od niego zaliczki na PIT.
…ale powstały wątpliwości
Wraz z ukazaniem się tej interpretacji powstała wątpliwość, czy płatnicy mają obowiązek skorygować informacje PIT-11, jeżeli dotychczas odprowadzali podatek również od paliwa. Zasadą jest bowiem, że na płatniku ciąży odpowiedzialność za pobranie i odprowadzenia zaliczek na PIT we właściwej wysokości (art. 30 ordynacji podatkowej).
Wymóg korekty informacji PIT-11 byłby też z korzyścią dla samych podatników, bo dzięki temu dostaliby od razu informację, że taki zwrot w ogóle im się należy.
Można skorygować
Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów wynika jednak, że płatnicy nie mają obowiązku skorygowania informacji PIT-11 sporządzonych przed opublikowaniem interpretacji ogólnej. Mogą natomiast to zrobić na podstawie art. 81 par. 1 ordynacji podatkowej – wskazuje resort.
Dodaje, że podatnicy mogą odzyskać niesłusznie zapłacony PIT od paliwa, występując do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz z dołączoną korektą zeznania za rok, którego wniosek dotyczy. Przy czym – jak podkreśliło MF – prawo do złożenia korekty zeznania nie jest uzależnione od otrzymania od pracodawcy korekty informacji PIT-11.
Trzeba spytać pracodawcę
– Jeżeli pracownik zdecyduje się samodzielnie skorygować swoje roczne zeznania podatkowe, z pewnością będzie potrzebował wsparcia od swojego pracodawcy, czyli informacji o wysokości wykazanego przychodu z tytułu firmowego paliwa – uważa Michał Rodak. Tłumaczy, że na formularzu PIT-11 widnieje ogólna kwota przychodu ze stosunku pracy, więc aby złożyć korektę rocznego zeznania, pracownik będzie potrzebował informacji o kwocie przychodu z tytułu paliwa. A tę zna pracodawca, bo to on doliczał ją w trakcie roku do przychodu pracownika.
Podobnego zdania jest Maria Tsima, prawnik z kancelarii Staniek & Partners. – Przedłożenie wniosku o zwrot podatku wraz ze skorygowanym PIT-11 zdecydowanie uprości i przyspieszy procedurę weryfikacyjną w zakresie wniosku o zwrot – potwierdza ekspertka.
Zwraca uwagę na to, że docelowo urząd skarbowy i tak zwróci się do pracodawcy, by ustalić przyczynę rozbieżności między danymi wykazanymi w PIT-11 a zeznaniem skorygowanym przez podatnika. ©℗
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie DGP
Płatnicy nie mają obowiązku korygowania informacji podatkowych PIT-11, sporządzonych przed opublikowaniem interpretacji ogólnej z 11 września 2020 r., w których doliczyli do przychodu pracowników ze stosunku pracy np. wartość paliwa sfinansowanego przez pracodawcę do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych. Pracodawcy mogą natomiast co do zasady na podstawie art. 81 par. 1 ordynacji podatkowej dokonać korekty takich informacji. Analogicznie, na podatnikach również nie ciąży obowiązek korygowania zeznań podatkowych, w których w kwocie przychodu ze stosunku pracy uwzględniono wartość paliwa sfinansowanego przez pracodawcę do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych. Stosownie do art. 14k par. 2 ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Przepis ten dotyczy ochrony podatnika wynikającej z interpretacji ogólnej opublikowanej po wystąpieniu skutków podatkowych stanu faktycznego, którego dotyczyła interpretacja, lub po doręczeniu interpretacji indywidualnej.
Przepisy ordynacji podatkowej nie wykluczają zatem prawa podatników do zastosowania się do interpretacji ogólnej opublikowanej po wystąpieniu skutków podatkowych stanu faktycznego objętego tą interpretacją.
Podatnicy na podstawie art. 75 par. 1 i par. 3 ordynacji podatkowej mogą zatem wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku PIT z dołączoną korektą zeznania podatkowego za rok podatkowy, którego wniosek dotyczy, w którym uwzględnią wykładnię art. 12 ust. 2a ustawy PIT, dokonaną w omawianej interpretacji ogólnej z 11 września 2020 r. Należy także podkreślić, że prawo do złożenia korekty zeznania nie jest uzależnione od otrzymania od pracodawcy korekty informacji PIT-11.
Firmowy samochód