Od września 2019 r. obowiązuje tzw. pakiet olejowy (Dz.U. poz. 1556), który uszczelnił obrót olejem opałowym. Zmienione przepisy dotyczą także osób fizycznych, które wykorzystują to paliwo w celach grzewczych. Muszą one złożyć uproszczone zgłoszenie rejestracyjne w urzędzie skarbowym i rejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
Rejestracja wymaga podania niezbędnych danych i potwierdzenia za pomocą profilu zaufanego. To pozwala nabywcy oleju uzyskać kody transakcyjne. Nawet jednak posiadając taki kod, osoba kupująca olej do celów grzewczych musi podawać swój PESEL.