Od września 2019 r. obowiązuje tzw. pakiet olejowy (Dz.U. poz. 1556), który uszczelnił obrót olejem opałowym. Zmienione przepisy dotyczą także osób fizycznych, które wykorzystują to paliwo w celach grzewczych. Muszą one złożyć uproszczone zgłoszenie rejestracyjne w urzędzie skarbowym i rejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
Rejestracja wymaga podania niezbędnych danych i potwierdzenia za pomocą profilu zaufanego. To pozwala nabywcy oleju uzyskać kody transakcyjne. Nawet jednak posiadając taki kod, osoba kupująca olej do celów grzewczych musi podawać swój PESEL.
Poseł – autor interpelacji spytał, czy taki wymóg jest rzeczywiście niezbędny.
W odpowiedzi wiceminister Sarnowski przypomniał, że wraz z wejściem w życie pakietu olejowego osoby fizyczne kupujące olej do celów grzewczych nie składają papierowych oświadczeń o przeznaczeniu tego paliwa, tylko w formie elektronicznej w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Tak jak do tej pory podanie numeru PESEL jest jednak niezbędne, by fiskus zidentyfikował nabywcę paliwa jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
Wiceminister dodał także, że podanie numeru PESEL przez kupującego jest niezbędne na dwóch etapach transakcji. Po raz pierwszy należy go podać sprzedawcy, który wpisze go w wypełnianym przez siebie formularzu zgłoszenia przewozu paliwa opałowego. To pozwoli fiskusowi automatycznie porównać informacje od sprzedawcy z danymi, które nabywca podał w uproszczonym zgłoszeniu rejestracyjnym.
Po raz drugi podanie numeru PESEL jest niezbędne, gdy osoba fizyczna musi potwierdzić dostawę oleju opałowego jako nabywca. Musi wtedy uzupełnić zgłoszenie o informacje o ilości odebranego towaru, o tym, że działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy. Składa też oświadczenie o przeznaczeniu paliwa do celów grzewczych.
Odpowiedź z 4 marca 2021 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską nr 19572