Spytali o to małżonkowie, których łączy wspólność majątkowa i którzy wspólnie wynajmują nieruchomości. Począwszy od 2013 r. zeznanie roczne PIT-28 składał wyłącznie mąż, działając w imieniu swoim, jak i żony.
W 2019 r. małżonkowie osiągnęli z najmu przychody przekraczające limit 100 tys. zł, ale mimo to wpłacili do urzędu skarbowego ryczałt według dotychczasowej stawki 8,5 proc. Przedstawiciel urzędu powiadomił ich telefonicznie o niedopłacie. Wskazał, że skoro został przekroczony roczny limit 100 tys. zł przychodów, o którym mowa w art. 12 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.), to małżonkowie powinni wpłacić podatek według stawki 12,5 proc.