To kolejny podatkowy skutek brexitu, który może uderzyć w krajowych przedsiębiorców. Odczują go przede wszystkim firmy sprzedające towary lub niektóre usługi (np. reklamowe, prawne czy doradcze) do Wielkiej Brytanii. Jeśli bowiem na fakturze, którą wystawią, znajdzie się brytyjski podatek należny, to sprzedawcy będą musieli wykazać taką daninę w Polsce jako przychód podlegający opodatkowaniu.
Jeszcze w grudniu ubiegłego roku nie było takiej potrzeby, bo brytyjski VAT był traktowany jak podatek od wartości dodanej nakładany w krajach unijnych.