W grę wchodzi wyższa kwota wolna od podatku, o czym już wczoraj pisały media. Jednakże – jak wynika z informacji DGP ‒ możliwe są także zmiany dotyczące progów podatkowych. Jednocześnie ma je bilansować zwiększenie wpływów od osób o najwyższych dochodach.
Celem jest to, by cały system podatkowo-składkowy miał bardziej progresywny charakter niż obecnie. ‒ Nowy Ład to nie tylko program inwestycyjny. Ma także służyć wyrównywaniu szans, niwelowaniu nierówności. Powszechnie wiadomo, że efektywne opodatkowanie osób o niższych dochodach jest zbyt wysokie wobec tych, które mają wysokie dochody i warto to zmienić ‒ mówi nasz informator.