Pracownik, któremu pracodawca oddaje pieniądze wydane na cele firmowe, nie uzyskuje z tego tytułu trwałego przysporzenia majątkowego, więc nie musi płacić PIT – orzekł WSA w Poznaniu.

Sprawa dotyczyła nadleśnictwa, które przekazało kilka leśniczówek swoim pracownikom jako mieszkania służbowe. Zastrzegło, że w każdej z nich część pomieszczeń będzie wydzielona na urzędowe kancelarie.
Pracownicy nie płacili czynszu, opłacali natomiast rachunki za prąd, także ten zużyty w kancelaryjnej części budynku. Nadleśnictwo doliczało im do pensji równowartość czynszu, uznając, że jest to nieodpłatne świadczenie. Zwracało także pieniądze za rachunki za prąd zużyty w części kancelaryjnej. Spytało izbę skarbową, czy zwrot ten jest opodatkowany PIT.
Izba odpowiedziała, że jest to przychód leśniczych ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Wyjaśniła, że zawarty w tym przepisie katalog przychodów jest otwarty i należą do niego wszelkie wypłaty pieniężne oraz świadczenia nieodpłatne, mające źródło w stosunku pracy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił tę interpretację. Orzekł, że skoro leśniczym są zwracane tylko wydatki ponoszone przez nich w imieniu pracodawcy, to nie można uznać, iż jest to przychód ze stosunku pracy. Nie jest to bowiem trwałe przysporzenie majątkowe powodujące u leśniczych wzrost aktywów lub zmniejszenie pasywów.
Wyrok nie jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Po 180/14