Strach pomyśleć, co się za tym kryje. Bo że ambicje MF są duże, wiemy z licznych już przykładów zmian, które do tej pory udało się wdrożyć.
Weźmy przykład przepisu o cenach transferowych. W art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (i odpowiednio art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT) zamieszczona została definicja podmiotów powiązanych. Są to m.in. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ „ten sam inny podmiot”.