Na razie próżno więc szukać na stronach resortu listy podatników, którzy taką umowę podpisali.
Chodzi o nową możliwość współpracy z fiskusem, która pojawiła się od 1 lipca 2020 r. wraz z nowelizacją ordynacji podatkowej. Został wtedy dodany całkiem nowy dział IIB (art. 20s – 20zr). Na tej podstawie szef KAS może zawrzeć umowę o współdziałanie z podatnikiem, który o to wystąpi.
Porozumienie podatkowe w zakresie objętym tą umową może dotyczyć:
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • ustalania cen transferowych,
  • braku zasadności zastosowania generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a par. 1 ordynacji podatkowej),
  • wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w CIT,
  • innej, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.
Rozwiązanie to jest skierowane do podatników o przychodach powyżej 50 mln euro. Dzięki takiej współpracy podatnicy skorzystają z pewnych przywilejów, ale będą też mieli obowiązki.
Wcześniej jednak muszą przejść wstępny audyt. Jest to – jak podkreśla resort w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji – etap poprzedzający podpisanie umowy, a jego wyniki decydują o tym czy w ogóle dojdzie do jej zawarcia. Nawiązanie współpracy pomiędzy szefem KAS a podatnikiem następuje dopiero z chwilą zawarcia umowy o współdziałanie – przypomina MF. W związku z tym informacja w zakresie współpracy podatnika z szefem KAS staje się jawna po zawarciu umowy o współdziałanie (zgodnie z art. 20za par. 3 ordynacji).
Ewidencja podatników, z którymi szef KAS zawarł umowę, pojawi się natomiast na stronie Biuletynu Informacji Publicznej resortu finansów.