Lepiej będzie, jeżeli uzgodnienie potwierdzi oficjalny dokument, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Taki wniosek płynie z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania DGP.
Jest ona szczególnie ważna dla dużych podmiotów, mających setki, a nawet tysiące kontrahentów.