Takiej odpowiedzi udzielił wiceminister finansów Jan Sarnowski na poselską interpelację.
Tym samym – dodał – zmiany w składzie osobowym spółki jawnej, która stała się już podatnikiem CIT, nie mają żadnego wpływu na ten status. Słowem, spółka jawna nie stanie się na powrót transparentna podatkowo, jeżeli zmienią się jej wspólnicy i będą w nimi wyłącznie osoby fizyczne.