CIT to podatek od dochodów, które uzyskuje osoba prawna. Płacą go spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i niektóre jawne, a także m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie i podatkowe grupy kapitałowe.

CIT a spółki komandytowe i jawne