Podobne wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 649/17). Pisaliśmy o nim szerzej w DGP 57/2019 „Wyłudzonych chwilówek nie można odliczyć”.
Pytanie zadała spółka oferująca osobom fizycznym pożyczki w dwóch modelach – offline i online. W pierwszym klient zawierał umowę z agentem bądź brokerem współpracującym ze spółką, w drugim modelu pożyczka była udzielana przez internet.