Dziś Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła gotowe zeznania podatkowe PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, ale tylko tym podatnikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Ta usługa nie jest i nie będzie przewidziana dla prowadzących biznes, o czym pisaliśmy w artykule „Przedsiębiorcy definitywnie wykluczeni z Twojego e-PIT” (DGP nr 28/2021).
Jak się zalogować
W tym roku jest kilka zmian dotyczących logowania do usługi. Można to zrobić, podając następujące dane:
  • PESEL (albo NIP i data urodzenia),
  • kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.,
  • kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy).
Następnie trzeba wpisać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r. Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty lub do zapłaty z PIT-40A.
Trzykrotne wpisanie błędnych danych powoduje blokadę do końca dnia (do godz. 24), potem można ponowić próbę.
Blokada nie wyklucza jednak dostępu do rozliczenia na swoim koncie utworzonym w ramach e-Urzędu Skarbowego. W tym celu należy użyć profilu zaufanego (również przez bankowość elektroniczną) lub e-dowodu osobistego. Pojawiła się też dodatkowa opcja logowania – za pomocą aplikacji na telefon mObywatel. Po wybraniu tej opcji trzeba zeskanować w tej aplikacji kod QR. Aby to zrobić, należy:
  • zalogować się do aplikacji mObywatel,
  • wybrać mTożsamość,
  • z dolnego menu wybrać ,,Przekaż”,
  • skorzystać z opcji ,,Przekaż do instytucji”.
W przypadku logowania do konta w e-Urzędzie Skarbowym dostępne są też inne usługi, np. możliwość wysyłania pism, informacje o mandatach i możliwość ich opłacania. Przypomnijmy, że e-Urząd Skarbowy ruszył dwa tygodnie temu. – Od tego czasu zalogowało się do niego już blisko pół miliona podatników. Złożyli oni ponad 3,2 tys. różnych pism. 35 tys. osób skorzystało z możliwości obejrzenia swojego mandatu, a 32 tys. osób zapłaciło elektronicznie podatki – mówiła na piątkowej konferencji Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
Najpopularniejszą e-usługą w polskiej administracji jest jednak Twój e-PIT. W ubiegłym roku blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT została złożona za jego pomocą. Resort liczy, że w tym roku ten wynik będzie jeszcze lepszy.
Kilka możliwości
Przygotowane przez KAS deklaracje PIT uwzględniają ulgę na dzieci i zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. Wypełnione automatycznie może być też oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP, ale pod warunkiem że rok wcześniej podatnik się na to zdecydował. Jeżeli w tym roku podatnik zmieni zdanie, może ten wybór zmienić.
Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Dlatego też w przypadku PIT-37 i PIT-38 podatnik może postąpić na kilka sposobów:
  • zaakceptować przygotowane przez skarbówkę zeznanie bez zmian i wysłać,
  • uzupełnić je o dodatkowe odliczenia (np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgi rehabilitacyjną, na internet i termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz odliczenie wydatków mieszkaniowych), zaakceptować i wysłać,
  • odrzucić zeznanie i złożyć je samodzielnie papierowo lub elektronicznie (można to też zrobić bez odrzucania Twojego e-PIT).
Można też nic nie zrobić – PIT zostanie wtedy automatycznie uznany za wysłany 30 kwietnia. Dzięki temu będzie złożony w terminie, nawet gdy podatnik nie podejmie żadnych działań.
W przypadku PIT-28 i PIT-36 wypełnione formularze trzeba zaakceptować, niezależnie od tego, czy podatnik coś w nich zmieniał, czy też nie. Należy pamiętać, że PIT-28 za 2020 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 1 marca 2021 r. (28 lutego przypada bowiem w niedzielę).
Warto zweryfikować
Przed zaakceptowaniem Twojego e-PIT warto jednak sprawdzić, czy dane wprowadzone przez skarbówkę pokrywają się z tymi, które płatnik wskazał w PIT-11. W poprzednich latach zdarzało się, że brakowało w nich np. niektórych kosztów dla twórców.
Brakujące dane można uzupełnić własnoręcznie i dopiero wtedy zaakceptować zeznanie. Jeżeli podatnik zauważy błąd już po wysłaniu Twojego e-PIT, może złożyć korektę – również za pośrednictwem tej usługi.
Niedopłata i nadpłata
W tym roku łatwiej będzie uiścić podatek, który zostanie wykazany do zapłaty i trzeba go zapłacić na indywidualny mikrorachunek. Podobnie jak w przypadku płatności za mandaty na koncie e-Urzędu Skarbowego, tak i w tym przypadku będzie można to zrobić przez system Paybynet (jeśli bank podatnika obsługuje tę możliwość). Dane do takiego przelewu zostaną wypełnione automatycznie. Ta opcja będzie dostępna niezależnie od tego, jak zaloguje się podatnik (czy będą to dane autoryzacyjne, czy też np. profil zaufany).
Gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy do 31 maja 2021 r. wyśle podatnikowi informacje o kwocie daniny, którą powinien zapłacić.
Podatnicy, którzy wykażą, że zapłacili wyższy podatek, niż powinni, i rozliczają się elektronicznie, czyli np. za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na zwrot nadpłaty w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego (termin trzech miesięcy jest właściwy tylko w przypadku złożenia deklaracji w formie papierowej). ©℗
Logowanie do usługi Twój e-PIT