Pytanie zadał chory na guza mózgu podatnik, u którego zdiagnozowano także wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie. Z uwagi na stan zdrowia chorego leczenie kręgosłupa zostało ograniczone wyłącznie do zabiegów rehabilitacyjnych. Sytuację skomplikował wybuch pandemii koronawirusa, bo przerwana została terapia, którą podatnik mógł odbywać w wyspecjalizowanych zakładach.
W związku z tym postanowił kupić domową bieżnię elektryczną. Zakupu nie dokonał jednak na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza specjalistę. Mimo to sądził, że będzie mógł odliczyć ten wydatek od dochodu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika, że ulga rehabilitacyjna dotyczy m.in. wydatków na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.