Nadający się do palenia susz z konopi o zawartości THC nie większej niż 0,2 proc. jest objęty akcyzą – wyjaśnił dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dwóch wiążących informacjach akcyzowych.

Susz z konopi jest reklamowany jako mieszanka ziołowa nieposiadająca w składzie tytoniu ani nikotyny. Mimo to jest on sprzedawany jako produkt nadający się do palenia.
Nie zawiera więcej niż 0,2 proc. THC (tetrahydrokannabinolu), a więc jest legalny w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050).
Oba wnioski o wydanie WIA dotyczyły produktów gotowych do sprzedaży o wadze netto 2 gramy. Na opakowaniu znajdowały się ostrzeżenia o szkodliwości palenia dla zdrowia.
We wniosku o wydanie WIA producent twierdził, że sprzedaje mieszankę ziołową, która powinna być kwalifikowana do kodu CN 1211 90 86 (tak jak np. mięta czy bazylia).
Badania przeprowadzone w Laboratorium Celnym Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego wykazały jednak, że produkt nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. To przesądziło, że powinien on być traktowany jako papierosy i tytoń do palenia i opodatkowany zgodnie z art. 98 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym.
O opodatkowanie suszu akcyzą spytał też jeden z senatorów. W odpowiedzi z 23 stycznia 2021 r. (sygn. PA1.054.1.2021) wiceminister finansów Jan Sarnowski wyjaśnił, że taki produkt jest objęty akcyzą, jeśli nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego i nie jest przeznaczony wyłącznie do celów medycznych.
WIA z 17 grudnia 2020 r. wydane przez dyrektora IAS we Wrocławiu, sygn. WIA-2020-00135, WIA-2020-00135-136