Polska spółka kupuje towar od firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Firma ta posiada zakład produkcyjny w Polsce, z którego dostarcza towary spółce. Firma brytyjska dokumentuje dostawy tych towarów fakturami z polskim VAT, na których umieszcza swój polski NIP. Czy brytyjska firma postępuje prawidłowo? Czy w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej polska spółka powinna traktować zakupy wskazanych towarów jako import towarów?
Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest import towarów na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT), czyli przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT), którego miejsce – w świetle art. 26a ustawy o VAT – znajduje się na terytorium Polski. W przedstawionej sytuacji nabywane przez spółkę towary nie są przywożone z terytorium państwa trzeciego, lecz z Polski. W konsekwencji we wskazanej sytuacji w żadnym razie nie ma miejsca import towarów.