Wyjaśnił, że źródłem przychodu z tego tytułu nie jest kupiona w naszym kraju nieruchomość, tylko sama pożyczka – w tym wypadku zaciągnięta w Niemczech. Odsetki powinny więc być opodatkowane tam, gdzie znajduje się miejsce rezydencji wierzyciela (banku). Nie są bowiem powiązane z jakimkolwiek dochodem wierzyciela (banku) osiągniętym na terytorium Polski. W związku z tym spółka nie musi potrącać daniny u źródła jako płatnik. Chodziło o niemiecką spółkę zajmującą się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Jedną z nich kupiła w Polsce, zaciągając na ten cel pożyczkę w niemieckim banku.
Spółka uważała, że nie musi potrącać daniny u źródła od wypłacanych za granicę odsetek, bo wierzyciel nie uzyskuje z tego tytułu dochodu na terytorium Polski, i to niezależnie od tego, czy odsetki są wypłacane z jej polskiego czy zagranicznego konta.
Tłumaczyła, że ani ona sama, ani bank nie mają w naszym kraju siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności ani zakładu. Źródłem odsetek nie jest wynajem i zarządzanie nieruchomością tylko pożyczka, która została zawarta za granicą przez dwa podmioty mające siedzibę w Niemczech.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że skoro dochód z zainwestowanego przez spółkę kapitału ma źródło w Polsce, to i odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup nieruchomości powinny być opodatkowane tutaj. Jest to bowiem przychód związany nie tyle z zagraniczną pożyczką, ile z działalnością gospodarczą prowadzoną w naszym kraju – wyjaśnił.
Rację przyznał spółce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Potwierdził, że źródłem wypłaty odsetek nie jest działalność gospodarcza prowadzona w Polsce tylko umowa pożyczki, czyli stosunek zobowiązaniowy łączący pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą. Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gliwicach z 20 stycznia 2021 r., sygn. akt I SA/Gl 969/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia