Podatnik, który na podstawie sądowej ugody otrzyma rekompensatę w zamian za zakończenie sądowych sporów o majątek spadkodawcy, zapłaci podatek dochodowy – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Przypomniał, że zwolnione z daniny są tylko odszkodowania dotyczące rzeczywistej szkody, czyli strat poniesionych przez podatnika, a nie za utracone korzyści.
Chodziło o podatnika, który miał otrzymać spadek po krewnej. Sprawa się skomplikowała, bo jeden ze znajomych twierdził, że przed śmiercią zmarła zapisała mu w testamencie swój majątek. Przez kilka lat trwały spory sądowe co do tego, komu należy się spadek. Z uwagi na koszty związane z przedłużającym się sporem podatnik postanowił zawrzeć ugodę przed sądem i w zamian za odszkodowanie zrzec się swoich praw do spadku.
Gdy otrzymał pieniądze, spytał izbę skarbową, czy powinien zapłacić od nich podatek. Uważał, że zwalnia go z tego obowiązku art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Wynika z niego, że wolne od daniny są m.in. odszkodowania wypłacane na podstawie sądowej ugody do określonej w niej wysokości.
Izba skarbowa była przeciwnego zdania. Zwróciła uwagę na to, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) zwolnienie nie dotyczy odszkodowań nie za rzeczywisty uszczerbek w majątku, tylko za tzw. utracone korzyści, czyli te, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Zdaniem izby pytanie podatnika dotyczyło takiej właśnie sytuacji i dlatego nie ma on prawa do zwolnienia.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2014 r., nr ITPB2/415-280/14/IB.