Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się podatniczka, która miała dostać od siostry mieszkanie należące do majątku wspólnego tejże siostry oraz jej męża, czyli szwagra podatniczki. Umowę darowizny miały zawrzeć przed notariuszem wyłącznie siostry, za pisemną zgodą szwagra.
Obdarowana spytała, czy w takiej sytuacji od połowy darowizny przypadającej na majątek szwagra będzie musiała zapłacić podatek od spadków i darowizn. Zwróciła uwagę na to, że w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn szwagier nie jest najbliższą rodziną (co innego siostra) i w związku z tym darowizna od niego nie może być zwolniona z podatku, nawet jeżeli w ciągu 6 miesięcy zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego (art. 4a ust. 1 ustawy).
W odpowiedzi dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że jeśli darowane mieszkanie jest objęte wspólnością majątkową siostry i jej męża, to taka darowizna – podpisana tylko przez siostrę – będzie w całości zwolniona z podatku na podstawie art. 4a ustawy.
Organ przypomniał, że zgodnie z art. 37 par. 1 pkt 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do dokonania darowizny z majątku wspólnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka, z wyjątkiem drobnych darowizn, zwyczajowo przyjętych. Potwierdza to także art. 37 par. 2 kodeksu, który mówi, że ważność umowy, która została zawarta bez wymaganej zgody drugiego małżonka, zależy od potwierdzenia umowy przez niego.
Nie oznacza to jednak, że wyrażając taką zgodę, drugi z małżonków również staje się stroną umowy darowizny. Skoro darczyńcą będzie tylko siostra podatniczki, to otrzymanie mieszkania w darowiźnie będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.177.2020.1.JKA