Jak już informowaliśmy w DGP, Ministerstwo Rozwoju opublikowało w zeszłym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów założenia do projektu ustawy o fundacji rodzinnej („Fundacje rodzinne za progiem”, DGP nr 8/2021). Rząd ma przyjąć projekt w II kwartale tego roku.
Przypomnijmy, że ustawa ma umożliwić tworzenie fundacji rodzinnych, które mają zarządzać majątkiem i go chronić zgodnie z wolą fundatora. W praktyce jest to rozwiązanie przeznaczone głównie dla osób majętnych.
Z założeń wynika, że w ustawie zostaną również określone zasady opodatkowania, dotyczące: wnoszenia majątku do fundacji rodzinnej, jej funkcjonowania, wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów, a także likwidacji.
Ani resort rozwoju, ani Ministerstwo Finansów, które odpowiada za część podatkową, nie przedstawiły na razie żadnych szczegółów dotyczących opodatkowania fundacji rodzinnej. Mają się one pojawić dopiero w projekcie.
Z wcześniejszych naszych informacji wynikało, że najprawdopodobniej:
  • wnoszenie majątku do fundacji będzie neutralne podatkowo,
  • jeżeli wypłata dla beneficjentów pochodziłaby z dywidend od spółek, którymi zarządza fundacja, to sama dywidenda wypłacona fundacji byłaby zwolniona z podatku dochodowego, ale już wypłata tych środków beneficjentom byłaby opodatkowana 19-proc. podatkiem dochodowym,
  • beneficjenci musieliby zapłacić 19-proc. PIT również w sytuacji, gdy otrzymane od fundacji pieniądze pochodziłyby ze sprzedaży udziałów lub akcji w posiadanych przez nią spółkach,
  • inne wypłaty z fundacji na rzecz niektórych beneficjentów (np. dzieci fundatora) ponad wartość wkładów fundatora byłyby opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn,
  • jeśli dopuszczona zostanie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację, to jej dochody z tego tytułu mają być opodatkowane 19-proc. CIT.
Szerzej pisaliśmy o tym w artykułach „Fundacje rodzinne będą na specjalnych zasadach” (DGP nr 202/2020) oraz „Fundacje rodzinne. Może być problem z zachowkiem” (DGP nr 229/2020).
Ostateczne rozstrzygnięcia, zarówno co do opodatkowania, jak i samego zachowku, wymagają uzgodnień między resortami: finansów, rozwoju i sprawiedliwości. ©℗