Firmy, dla których od 1 stycznia 2021 r. właściwy jest naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, muszą rozliczać w nim również podatek od sprzedaży detalicznej – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Od 1 stycznia br. duże firmy prowadzące sprzedaż detaliczną i osiągające miesięcznie przychód przekraczający 17 mln zł, muszą płacić podatek handlowy. Jednocześnie dla wielu z nich właściwym urzędem skarbowym stał się od 1 stycznia br. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
W urzędzie tym muszą się rozliczać m.in. duże przedsiębiorstwa o przychodzie netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczającym równowartość 50 mln euro rocznie i to nawet jeśli firma ma siedzibę poza właściwością tego urzędu.
Tak wynika z rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. 2020 poz. 2456).
Duzi sprzedawcy mają jednak problem z ustaleniem, w którym urzędzie skarbowym powinni rozliczać podatek handlowy. W grę wchodzą bowiem jeszcze przepisy ustawy o podatku o sprzedaży detalicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1293). One również określają właściwość miejscową urzędu skarbowego i – jak zwraca uwagę Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton – wprowadzają spore zamieszanie. Z art. 11 ust. 3 tej ustawy wynika bowiem, że właściwym miejscowo organem podatkowym dla m.in. osób prawnych jest „naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby podatnika”.
Spytaliśmy więc Ministerstwo Finansów, do którego urzędu duże podmioty powinny wpłacać podatek handlowy. W odpowiedzi resort wyjaśnił, że wszystkie podmioty, spełniające kryteria z rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2020 r. i mające siedzibę na terytorium Polski, są obsługiwane w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie. W tym urzędzie muszą też rozliczać podatek od sprzedaży detalicznej.