Od 1 stycznia br. duże firmy prowadzące sprzedaż detaliczną i osiągające miesięcznie przychód przekraczający 17 mln zł, muszą płacić podatek handlowy. Jednocześnie dla wielu z nich właściwym urzędem skarbowym stał się od 1 stycznia br. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
W urzędzie tym muszą się rozliczać m.in. duże przedsiębiorstwa o przychodzie netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczającym równowartość 50 mln euro rocznie i to nawet jeśli firma ma siedzibę poza właściwością tego urzędu.