To oznacza, że tak jak w poprzednich latach trzeba będzie w takiej sytuacji wpisać ciąg cyfr, który będzie traktowany jako identyfikator podatkowy jego zagranicznego podwładnego.
Czas na przesłanie do urzędów skarbowych informacji PIT-11 za 2020 r. mija niedługo, bo 31 stycznia (art. 42g ustawy o PIT). Co roku o tej porze pojawia się pytanie, w jaki sposób wypełnić formularz, gdy obcokrajowiec nie ma polskiego numeru PESEL bądź NIP. Dotychczas resort finansów zgadzał się, by w takiej sytuacji wpisywać numery 111111111 albo 999999999.
Jednak 26 listopada 2020 r. na stronach MF ukazał się komunikat, z którego wynikało, że taka praktyka będzie już niedozwolona. „Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT” – brzmiał komunikat MF.
To mogło spowodować liczne problemy dla firm, zwłaszcza teraz, gdy z powodu epidemii koronawirusa obcokrajowcy mogą mieć problem z uzyskaniem polskiego numeru PESEL bądź NIP. Zwróciliśmy na to uwagę w artykule „Może być problem z rozliczeniem obcokrajowców” (DGP nr 244/2020).
Cytowani przez nas eksperci apelowali do resortu finansów, by pozwolił pracodawcom, tak jak w latach ubiegłych, umieszczać w PIT-11 ciąg tych samych cyfr (jak np. 9999999999).
Ministerstwo Finansów przychyliło się do tego apelu. – Na 2021 r. nie jest planowana zmiana polegająca na uniemożliwieniu złożenia informacji od płatników z wpisanymi „dziewiątkami” w pozycji identyfikatora podatkowego – poinformowało DGP biuro prasowe resortu finansów.