W przypadku zwrotu części zakupionych słodkich napojów można proporcjonalnie obniżyć podstawę naliczania opłaty cukrowej – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Wątpliwość powstała w związku z obowiązującymi od Nowego Roku przepisami o opłacie od środków spożywczych (zwanej potoczne opłatą cukrową), które wprowadziła nowelizacja z 14 lutego 2020 r. ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. poz. 1492). Od początku roku tą daniną są objęte napoje z dodatkiem: cukrów, substancji słodzących (m.in. słodzików), kofeiny i tauryny. Nie dotyczy ona natomiast m.in. wyrobów medycznych, suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, napojów objętych akcyzą i napojów zawierających minimum 20 proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego i niektórych napojów izotonicznych. Opłatę muszą płacić m.in.: hurtownicy sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej, producenci napojów sprzedający je do sklepów detalicznych, podmioty nabywające te napoje w ramach importu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Nie wiadomo jednak, czy w przypadku zwrotu części niewykorzystanych lub niesprzedanych produktów można skorygować opłatę za dany miesiąc. Potwierdził to resort finansów w stanowisku uzgodnionym z Ministerstwem Zdrowia.

Można zmniejszyć…

MF wyjaśnił, że w sytuacji zwrotu hurtownikowi części zakupionych napojów przez detalistę można przyjąć, że nie doszło do skutecznego wprowadzenia na rynek krajowy napojów w części, która została zwrócona. Tym samym podstawa do obliczenia opłaty powinna zostać obniżona proporcjonalnie do ilości zwróconych napojów. Ministerstwo zwróciło przy tym uwagę, że do opłaty od środków spożywczych stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej. Zgodnie z jej art. 81 par. 1 podatnikowi przysługuje prawo do skorygowania sporządzonej deklaracji. – Skutecznie złożona korekta deklaracji zastępuje deklarację pierwotną – przypomina resort.
Dodaje, że podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu nadpłaty, czyli nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku (art. 72 par. 1 pkt 1 ustawy). – Jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania (deklaracji), to podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). Wynika to z art. 75 par. 3 ww. ustawy – przypomina MF.

…ale nie na bieżąco

Dariusz Gałązka, partner i szef zespołu doradztwa podatkowego w Grant Thornton, dobrze ocenia wyjaśnienia resortu. Twierdzi, że problem powstał, ponieważ przepisy o tzw. opłacie cukrowej nie regulują kwestii korygowania jej wysokości w przypadku zwrotu części napojów – tak jak jest to jest w przypadku opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml.
– Tam przepisy wprost wskazują, że kwotę opłaty pomniejsza się o część naliczoną od zwróconych napojów – wyjaśnia ekspert.
Dodaje, że w związku z tym pojawiły się wątpliwości, czy w przypadku opłaty cukrowej taka korekta również jest możliwa. Dobrze więc, że MF to potwierdziło. Dariusz Gałązka zwraca jednak uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem resortu zmniejszenie wysokości opłaty nie będzie dokonywane „na bieżąco”, lecz przez korektę wcześniej złożonej informacji. ©℗