Firma, która nie poniosła straty podatkowej i nie korzysta z określonych zwolnień z CIT, nie musi sporządzać lokalnej dokumentacji cen transferowych, nawet jeśli przekroczyła próg 2 mln zł dla transakcji usługowej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Chodziło o spółkę z o.o., która w 2019 r. wykonała na rzecz podmiotów powiązanych usługi, których wartość przekroczyła próg wymagany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (2 mln zł – art. 11k ust. 2 ustawy o CIT). Podkreśliła, że podmioty powiązane nie korzystają ze zwolnień przewidzianych w art. 6 ustawy o CIT (zwolnienie podmiotowe) ani w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a tej ustawy (zwolnienia dla działających w specjalnej strefie ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu). Dodała też, że podmioty powiązane nie poniosły strat podatkowych z żadnego źródła przychodów, a ona sama wykazała dochód podatkowy.
Uważała, że choć wartość tych transakcji przekroczyła 2 mln zł, to nie musi sporządzać lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wskazała, że zarówno ona, jak i podmioty powiązane, z którymi przeprowadzała transakcje, spełniły przesłanki określone w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem nie ma obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych, które zawierają wyłącznie podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jeżeli każdy z tych podmiotów w roku podatkowym:
■ nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego (art. 6),
■ nie korzysta ze zwolnienia strefowego lub na podstawie decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a),
■ nie poniósł straty podatkowej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką, że mimo przekroczenia progu dokumentacyjnego (art. 11k ust. 2) spełniła warunki do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.440.2020.2.AW