Projekt we wtorek został skierowany do I czytania w Sejmie. Ma wejść w życie już 1 kwietnia 2021 r. Przewiduje kilka istotnych zmian, w tym zmiany proceduralne związane z opodatkowaniem akcyzą samochodów osobowych sprowadzanych z zagranicy. Ma to ukrócić proceder, który polegał na sprowadzaniu do kraju samochodów zarejestrowanych za granicą jako osobowe i rejestrowanie ich w Polsce jako ciężarowych i specjalnych, o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. Dzięki temu właściciel pojazdu nie musiał płacić akcyzy.
Nowela zakłada, że jeśli podatnik sprowadzi inny samochód niż osobowy, a następnie przerobi go na osobowy (dokona zmian konstrukcyjnych), i tak będzie musiał zapłacić akcyzę. Opodatkowane mają być bowiem zmiany konstrukcyjne wprowadzone w aucie innym niż osobowe, które zmienią jego rodzaj na osobowy.
Co więcej, opodatkowane będzie też nabycie lub posiadanie samochodu osobowego, który nie był wcześniej zarejestrowany w Polsce, jeżeli nie będzie można ustalić podmiotu, który powinien był wcześniej zapłacić akcyzę, i w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego organy uznają, że podatek nie został uiszczony.
Projekt zakłada też wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (z wyłączeniem deklaracji podatkowych i uproszczonych składanych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej). Ta zmiana ma zacząć obowiązywać dopiero od 1 lipca br.
Jest również blok zmian dotyczący Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA). Chodzi m.in. o wprowadzenie regulacji, które umożliwią organowi podatkowemu zmianę z urzędu lub na wniosek wydanych decyzji w sprawie WIA. Informacje będą ważne przez pięć lat od dnia wydania (obecnie trzy lata). Podatnicy będą mogli później przedłużyć ten okres (konieczny będzie wniosek).
W projekcie znalazły się też zmiany w systemie SENT. Chodzi o to, aby nie dublować obowiązków w przypadku, gdy przewóz podlega innym systemom ‒ EMCS i NCTS.
Projekt zakłada też zmiany w PIT dotyczące usługi Twój e-PIT polegającej na wypełnianiu zeznań rocznych przez skarbówkę. Ponieważ rośnie liczba podatników korzystających z tej możliwości, nowela zakłada zwiększenie wydatków na obsługę infrastruktury informatycznej związanej z Twoim e-PIT. Ma to być 3,8 mln zł rocznie. Kwota ta ma zapewnić usługę dla 20 mln obywateli. ©℗